Партньори

Нашите партньори


По света

В бившите съветски републики Грузия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Армения си партнираме си с местни дистрибуторски компании, които имат свои собствен автопарк и логистична мрежа, а маркетинговите дейности и стратегии разработваме съвместно на регионално ниво. Общият потенциал на пазара е 60 мил. души

На Балканите

Фирмата си партнира успешно и с дистрибутори и търговски вериги в Македония и Република Косово, където изнасяме и местни, български козметични и хранителни продукти. Заедно с България, пазарът на Балканите е в размер на 10 милиона души.

  • kosovo-n
  • macedonia-n
  • armenia-n
  • kyrgisthan-n
  • kazaksthan
  • uzbekisthan-n
  • georgia-n